HARU : Izakaya and Sushi Bar

96 Soi Yothinpattana Praditmanutham Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240
      
T +66 2 515 0058
M +66 98 278 2266
E harubangkok@gmail.com